Επιτευγματα

2011
2ος σε νέα παραγωγή υγείας (νέος ασφ.Συμβ.)
2ος σε εγγεγραμμένα πυρός (νέος ασφ.Συμβ)
2012
1ος στην παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων ζωής (ασφ.Συμβ.)
3ος σε νέα παραγωγή υγείας (ασφ.Συμβ.)
8ος σε εγγεγραμμένα γενικών (ασφ.Συμβ.)
2014
1ος στην παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων ζωής (ασφ.Συμβ.)
7ος σε εγγεγραμμένα γενικών (ασφ.Συμβ.)
2015
3ος σε εγγεγραμμένα πυρός Unit manager
2017
4ος σε εγγεγραμμένα πυρός (ασφ.Συμβ.)
2018
4ος σε συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (ασφ.Συμβ.)
2019
1ος στην παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων ζωής (ασφ.Συμβ.)
2ος σε συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (ασφ.Συμβ.)
2020
1ος στην παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων ζωής (ασφ.Συμβ.)
2ος σε συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (ασφ.Συμβ.)
3ος σε νέα παραγωγή ζωής (ασφ.Συμβ)
2021
1ος στην παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων ζωής
3ος σε σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων
3ος στην παραγωγή ατομικών ασφαλίσεων ζωής
2022
2ος σε σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστων
3ος στην νεα παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων