ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην Balancer αναγνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα που τους επιτρέπουν να προσηλωθούν ανενόχλητα στην πρωταρχική αποστολή τους: τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες σας.

 Ομαδικη ασφαλιση υγειασ

Ομαδικη ασφαλιση υγειασ

Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός και η αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων από τα κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάστακτο το κόστος των υπηρεσιών υγείας για τους εργαζομένους.Σας προσφέρουμε προγράμματα, τυποποιημένα ή εξατομικευμένα, με ευέλικτα χαρακτηριστικά για να επιλέξετε…